make-the-day-great-4166221_1920

Gepersonaliseerd motiveren! Ontdek hoe jij de passie en motivatie van jouw medewerker vergroot.

In onze vorige blog bespraken we de ‘four tendencies’, de zogenaamde vier ‘neigingen’ of persoonlijkheidstypen. Verschillende werknemers hebben ieder hun eigen kenmerken en reageren anders op interne en externe verwachtingen. Heb jij de quiz al gedaan om erachter te komen welk type jij bent? En? Was het herkenbaar? In dit laatste artikel uit ons drieluik over motivatie bespreken we hoe je de four tendencies in kunt zetten binnen jouw bedrijf, om zo jouw medewerkers beter gemotiveerd en betrokken te houden. We bespreken elk persoonlijkheidstype en geven jou de tips en tools om deze type medewerker te motiveren.

De Upholder (‘handhaver’)

De upholder is even gevoelig voor verwachtingen van buitenaf, als voor verwachtingen van binnenuit. Afspraken met anderen vindt de upholder dus net zo belangrijk als afspraken met zichzelf. Hierdoor zijn upholders degenen die zich altijd aan deadlines houden en to-do lijstjes moeiteloos afwerken. Ze worden vaak omschreven als gedisciplineerd. Herkenbaar? Met een upholder heb je goud in handen, tenminste… als je hem/haar op de juiste manier behandelt.

Waar de upholder moeite mee heeft is het principe flexibiliteit. Het ontbreken van duidelijke regels en verwachtingen, kan voor stress zorgen bij de medewerker. Nog erger vindt de upholder het wanneer er wel regels zijn, maar collega’s zich hier niet aan houden. Kortsluiting! Frustratie! Zorg bij de ‘upholders’ dus voor heldere kaders en bied duidelijke verwachtingen. En schiet de medewerker plots in de stress wegens factoren die buiten zijn of haar macht liggen? Dan help je de medewerker door helderheid te scheppen in de situatie en samen te bekijken welke factoren wél beïnvloedbaar zijn. Maak een gameplan en geef de werknemer de macht over de situatie weer terug. Je zult zien dat deze binnen de kortste tijd weer aan het knallen is.

De Obliger (‘plichtsgetrouwe’)

Obligers zijn zeer gevoelig voor verwachtingen van buitenaf, maar vinden het moeilijk om aan hun eigen verwachtingen te voldoen. Ze willen anderen niet teleurstellen en reageren dus goed op deadlines, hebben hun werk op tijd af en zijn nooit te laat bij afspraken. Wat dit persoonlijkheidstype echter in de weg kan zitten, is dat ze zonder ‘outside accountability’ vaak weinig gedaan krijgen. Bovendien ligt er een valkuil op de loer: wanneer obligers consequent verwachtingen van anderen boven die van zichzelf stellen, vergeten ze nog weleens voor zichzelf te zorgen.

De oplossing is vrij eenvoudig; schakel hulp in. Koppel een buddy aan de medewerker die een vinger aan de pols houdt. Bekijk en bespreek samen de taken, evalueer de prioriteiten en maak een inhoudelijk plan. Zorg dat iemand anders (een vertrouwenspersoon, leidinggevende of jijzelf) af en toe even checkt bij de medewerker of deze niet aan zichzelf voorbij gaat. Is dit alles in balans? Dan kun je meters maken met de plichtsgetrouwe medewerker.

De Questioner (‘vragensteller’)

Questioners zijn niet gevoelig voor verwachtingen van buitenaf; zij handelen enkel wanneer ze het nut inzien van een taak . Questioners zoeken altijd naar het ‘waarom’ achter de vraag. Vragenstellers houden niet van arbitraire, ongefundeerde of inefficiënte verzoeken. Verwacht van de questioner daarom ook veel – waarom dan – vragen.

De beste manier om een questioner aan het werk te krijgen, is door hem of haar het nut en de noodzaak van een taak in te laten zien. Waarom moet die opdracht zo snel mogelijk af? Waarom staat die deadline op vrijdag? Waarom werken we met dit programma? Zodra de questioner het ‘waarom’ snapt, zal deze jouw verwachting internaliseren en hier net zo gedisciplineerd en zorgvuldig mee omgaan als met de verwachtingen en eisen van zichzelf. Dit levert geweldige resultaten op!

Een bijkomend voordeel van het in huis halen van de questioner, is dat deze een kei is in het verbeteren van processen en systemen. Waarom gebeurt dit op deze manier? Is er niet een efficiëntere, makkelijkere of goedkopere weg? Zet de vragensteller erop en je zult antwoorden krijgen.

De Rebel (‘rebel’)

Daar is ‘ie weer hoor, de oh-zo-gevreesde rebel. De werknemer die doet waar ‘ie zin in heeft, omdat ‘ie er zin in heeft. Maar, is dat eigenlijk wel zo?

Je kunt er vanuit gaan dat de rebel met een reden bij jouw bedrijf is komen werken. Ga eens terug naar die kern: wat motiveert deze werknemer nu precies? Laat de rebel zo veel mogelijk zijn of haar eigen werkprocessen bepalen, zit hem of haar niet te veel op de lip en focus je vooral op de resultaten. Zijn deze naar wens? Top! Is er nog ruimte voor verbetering? Speel in op de vaak competitieve natuur van dit type. Een andere manier om een rebel te motiveren: “Spreek uit dat je verwacht dat de rebel iets niet kan en ze zullen alles op alles zetten om het tegendeel te bewijzen.”

In elke medewerker kun je vast wel één van bovenstaande typen herkennen. Vaak is er bij jouw medewerkers een mix aanwezig, maar voert één persoonlijkheidstype de boventoon. Bij Spring Instituut proberen we hier bewust op in te spelen. Zowel bij het motiveren van onze eigen medewerkers, als bij het motiveren van onze studenten bij het doorlopen van de opleiding. Motivatie is voor ons de sleutel tot meer werkplezier, efficiëntie en productiviteit.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Wij gebruiken cookies voor doeleinden die staan beschreven in onze privacyverklaring & algemene voorwaarden

Bekijk hier ons concept in vijf minuten.