Privacy verklaring

Spring Instituut, gevestigd aan Meester B.M. Teldersstraat 3 6842 CT Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.springinstituut.nl
Meester B.M. Teldersstraat 3
6842 CT Arnhem
085 065 6156

Ron Pluylaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Spring Instituut. Hij is te bereiken via ron.pluylaar@springinstituut.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spring Instituut verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Inloggegevens leeromgevingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Spring Instituut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • BSN (Voor aangemelde studenten)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spring Instituut verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van diensten zoals onderwijs, leermethodes en consultancy.
 • Wettelijk verplichte inschrijvingen omtrent het leveren van onderwijs.
 • Factureren van afgenomen diensten.
 • Verbeteren van de diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Spring Instituut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spring Instituut) tussen zit. Spring Instituut gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

De systemen die Spring Instituut daarvoor gebruikt zijn met name Moodle en Agile CRM. Voor wat betreft Moodle heeft Spring Instituut met hostingpartners AVG-conforme verwerkerscontracten, waardoor zowel bij Spring Instituut als bij de partijen waar zij mee samenwerkt je gegevens zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk worden verwerkt. Met verwerkers sluit Spring Instituut een verwerkersovereenkomst af. Onze software pakketten worden daarnaast regelmatig gewijzigd. Spring Instituut houdt rekening met de privacy van onze klanten in de selectie hiervan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en wat ons wettelijk wordt opgelegd. Voor vragen omtrent bewaartermijn informatie kun je terecht bij onze functionaris gegevensbescherming (FG). Persoonsgegevens die niet langer voor het doel noodzakelijk zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spring Instituut deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spring Instituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Spring Instituut jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

ORGB – Categorie: Beperkt delen – Doel: Inschrijven en uitvoeren onderwijstaken – Welke gegevens: NAW+BSN.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spring Instituut gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spring Instituut. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@springinstituut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Spring Instituut wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spring Instituut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@springinstituut.nl