Cursus Nederlands voor gevorderden – Incompany – Training op locatie

Met onze cursus Nederlands voor gevorderden kun je met basiskennis van de Nederlandse taal je Nederlands aanscherpen. Samen met een NT2-docent ga je aan de gang met Nederlands spreken, luisteren, lezen en schrijven. Dit kan leiden tot een verbeterde communicatie en effectiviteit op de werkvloer én in het dagelijks leven.

Wat komt er aan bod?

Cursus Nederlands voor gevorderden

In de cursus Nederlands voor gevorderden leert de deelnemer Nederlands door middel van wekelijkse lessen samen met een NT2-docent. De deelnemer werkt daarnaast aan opdrachten buiten de les met behulp van het bijgeleverde lesmateriaal. Tijdens de cursus op B1-niveau leert de deelnemer deel te nemen aan complexe gesprekken. De deelnemer leert zijn of haar mening te uiten in het Nederlands. Verder leert de deelnemer zich uitdrukken in verschillende situaties, zoals op het werk en in het dagelijks leven. Daarbij leert de deelnemer zelfstandig gemiddeld complexe teksten lezen en schrijven. Over het algemeen ontstaat er een mix tussen onderwerpen uit het dagelijks leven en van de werkvloer. 

Wij bieden incompany trajecten aan in de talen Nederlands, Engels en Duits op verschillende taalniveaus. Klik hier om vrijblijvend contact op te nemen. 

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Stap 1
Onze cursus Nederlands voor gevorderden beginnen we met een vrijblijvend intakegesprek, bestaande uit een gesprek en een toets. Tijdens de intake wordt het taalniveau van alle deelnemers vastgesteld door een NT2-docent.

Stap 2
Op basis van de resultaten van het intakegesprek en het huidige taalniveau van de deelnemers geeft de NT2-docent en advies per deelnemer. De NT2-docent stelt vast welke cursussen het best bij de deelnemers passen en stelt op basis hiervan een lesprogramma voor.

Stap 3
Wanneer er akkoord is gegaan met het advies maken we een planning voor de cursus en starten we met de wekelijkse bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden op locatie gegeven door een NT2-docent. Naast de bijeenkomsten gaan de deelnemers zelf aan de slag met het bijgeleverde lesmateriaal.

Stap 4
Nadat de deelnemers succesvol een cursus hebben afgerond, ontvangen de deelnemers een certificaat. Daarnaast kunnen we per deelnemer bekijken of een vervolgtraject gewenst is. 

Certificaat

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat nadat hij of zij de cursus succesvol heeft afgerond.

Voor wie?

Voor wie?

De cursus Nederlands voor beginners is geschikt voor mensen die de Nederlandse taal niet of in kleine mate beheersen. De cursus is gericht op deelnemers met een A0-niveau of A1-niveau. 

Maatwerk

Maatwerk

Onze cursus Nederlands voor beginners bestaat altijd uit maatwerk. Zo kunnen wij het lespakket van de cursus afstemmen op de behoeftes van de deelnemers en die van het bedrijf. Denk hierbij aan de duur, planning, lestijden en inhoud van de cursus.

Taalniveaus

Taalniveaus

Onze incompany taalcursussen en online cursussen zijn geschikt voor alle taalniveaus:  A1, A2, B1 en B2.

A1: Dit is het startpunt voor beginners. Je leert basiswoordenschat en eenvoudige zinnen om dagelijkse gesprekken te voeren, zoals begroetingen en basisvragen.

A2: Op dit niveau bouw je voort op de basis door meer woordenschat en grammatica te leren. Je kunt gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen.

B1: Hier word je een onafhankelijke gebruiker van de taal. Je kunt complexere gesprekken voeren en teksten begrijpen en schrijven.

B2: Op B2-niveau kun je vloeiender communiceren en begrijp je complexere teksten. Je kunt diepere gesprekken voeren en je schrijfvaardigheid verbeteren.