Online Privécursus Engels – 1 op 1 les – Inclusief e-learning

1.850,00

In dit traject krijgt de deelnemer 10 keer 1,5 uur online les van een docent waarbij ze ook toegang krijgen tot de online leeromgeving. In de online leeromgeving zitten veel verschillende opdrachten op het gebied van lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Hier zitten ook opdrachten bij die door de docenten worden nagekeken en weer besproken tijdens de les.

Wat komt er aan bod?

Online Privécursus Engels – 1 op 1 les – Inclusief e-learning
Met onze online privécursus Engels kan de deelnemer kennis van de Engels taal aanvullen en verbeteren. De deelnemer leert spreken, lezen, gesprekken voeren, luisteren, schrijven en taalverzorging. Onze privécursus helpt bij een betere communicatie op de werkvloer én in het dagelijks leven.

In dit traject krijgt de deelnemer 10 keer 1,5 uur online les van een docent waarbij ze ook toegang krijgen tot de online leeromgeving. In de online leeromgeving zitten veel verschillende opdrachten op het gebied van lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Hier zitten ook opdrachten bij die door de docenten worden nagekeken en weer besproken tijdens de les.

Hoe werkt het?

Onze online cursus Engels beginnen we met een vrijblijvend intakegesprek.

Op basis van de resultaten van het intakegesprek en het huidige taalniveau krijg je een advies. Op basis van dit advies wordt er een lesprogramma opgesteld.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat nadat hij of zij de cursus succesvol heeft afgerond.

Voor wie?

De cursus Engels is geschikt voor mensen die de Engelse taal niet of in kleine mate beheersen.

Maatwerk

Onze online privécursus Engels bestaat altijd uit maatwerk. Zo kunnen wij het lespakket van de cursus afstemmen op de behoeftes van de deelnemer en die van het bedrijf. Denk hierbij aan de duur, planning, lestijden en inhoud van de cursus. Als de deelnemer voornamelijk op één domein wil focussen, bijvoorbeeld op schrijven of spreken, passen we de cursus aan.