Coronavirus

Coronaspondentie

Aanwezigheid kantoor

Hoi Springers,

Vanuit een aantal signalen begreep ik dat sommigen van jullie toch nog wat huiverig zijn om terug te keren op de werkplek.

Als regel hebben we besloten dat er zeker in het begin niet teveel medewerkers tegelijk op kantoor mogen zijn en willen we in ieder geval de 1,5 meter regel goed in acht kunnen nemen. Het zou wel fijn zijn als van iedere afdeling dadelijk er 2 of 3 medewerkers per dag aanwezig kunnen zijn. Er zijn een aantal medewerkers die om hun eigen gezondheidsredenen of die van hun directe naasten nog niet naar kantoor willen komen. Uiteraard is hier alle begrip voor!

In aanvulling op het vorige bericht hebben we in ieder geval de volgende praktische zaken direct opgepakt die we ook al hadden gedeeld in ons schrijven over de richtlijnen:

 1. In de huiskamer hebben we nu ook bij het aanrecht blok 2 blokken gemarkeerd.
 2. Daarnaast reinigt Danielle 3 x daags de deurklinken en lichtknoppen enz. en zij zal dit doen op tijdstippen waarop de medewerkers ook aanwezig zijn zodat zij kunnen zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.
 3. Er was nog niet in elke ruimte desinfecterende middelen en keukenrol aanwezig maar ook dit is inmiddels geregeld.

Daarnaast is het natuurlijk zo als medewerkers liever zelf hun lunch pakketje mee willen nemen en elders willen lunchen dan is dat natuurlijk toegestaan.

Zowel in het MT als in het Operationeel Overleg vanmorgen hebben we hier nog bij stil gestaan en wij hebben afgesproken dat we zeker het voorbeeld gedrag zullen laten zien en medewerkers erop aan spreken als de regels niet worden opgevolgd. Hopelijk biedt deze aanvullende informatie het nodige vertrouwen om een “veilige” terugkeer naar de werkplek te kunnen gaan realiseren.

Mochten jullie nog ergens problemen mee hebben of vragen hebben hoe een en ander in zijn werk gaat neem dan hierover gerust contact op met je manager.

Huisregels Corona en roken

Hoi Springers,

In de Huisregels Corona treffen jullie de huisregels aan die voor iedereen gelden, zodra er weer op kantoor gewerkt gaat worden.

Het doel hiervan is dat we iedereen die straks weer op kantoor komt werken een “veilig” gevoel willen geven en dat we alle voorschriften zullen hanteren zoals die vanuit de overheid worden aanbevolen. Het belangrijkste hierbij is om de 1,5 meter afstand goed te kunnen hanteren.

Neem daarom de bijlage goed door, zodat je aan al deze maatregelen en voorschriften kunt houden zodra je bij ons op kantoor bent.

Deze regels gaan dus per direct in en dat heeft mede te maken met het feit dat we vanaf volgende week meer medewerkers bij Spring verwachten aangezien we vanaf 6 mei weer examens gaan afnemen en er dus ook studenten en examinatoren bij ons op bezoek gaan komen.

Daarnaast hebben we besloten om vanaf heden ook ons rookbeleid aan te passen dit ook vooruitlopend op nieuwe wetgeving die er gaat komen. Vanaf heden geldt bij Spring de volgende regel:

 • Wil je de tien minuten per dag gebruiken voor een rookpauze? Dan mag je roken in de ochtend tussen 10:30 en 11:00 uur en/of in de middag tussen 14:30 en 15:00 uur.
  Buiten deze tijden om mag er op het balkon in de huiskamer en bij onderwijs niet meer worden gerookt. Dit betekent dat tijdens de lunchpauze buiten het pand gerookt wordt, zodat er tijdens de lunch geen overlast ontstaat voor de medewerkers die niet roken.

Laten we zorgzaam zijn voor elkaar!

Vakantiedagen intrekken tijdens Coronatijd

Werknemer wil de aanvraag van vakantiedagen intrekken:

 • Als vakantiedagen zijn vastgesteld, moet een werknemer deze in principe opnemen. Het zijn voor Spring ook spannende tijden en we gaan er alles aan doen om goed overeind te blijven. Wij stellen ons in deze coronacrisis noodgedwongen op het standpunt niet mee te kunnen werken aan de intrekking, omdat de bedrijfseconomische gevolgen groot zijn en het nu niet redelijk is om de verlofaanspraken te vergroten.
 • We bekijken dit wel op individueel niveau. Wanneer een manager behoefte heeft aan inzet van een werknemer dan kan de manager besluiten dat de geplande vakantiedagen wel worden ingetrokken .

Heb je nog vragen hierover of wil je een verdere toelichting? Ga dan naar je manager.

Overige zaken intern

 • Projectbureau zorgt ( al dan niet vanuit huis) tussen 08.00-16.30 uur  voor de telefonische bereikbaarheid en de chat.
 • Indien je belt; doe dit dan met je Voys account. Dit is gratis.
 • Het schema met half 6 diensten voor telefoon en chat blijft zoals hij is.
 • Als je thuis kunt werken, werk je thuis. Wil je toch op kantoor werken? Overleg dan met je manager.  
 • Reiskostenvergoeding zal per 16 maart 2020 gehalveerd worden. Dit omdat veel mensen thuiswerken gedurende deze periode. Lopende OV-abonnementen voor woon-werkverkeer worden wel volledig vergoed.

Studiebijeenkomsten vanaf 6 april

Mail voor studenten die online studiebijeenkomsten volgen:

De maatregelen vanuit de overheid rondom het Coronavirus zijn verlengd tot 28 april. Spring Instituut heeft daarom een andere oplossing bedacht voor de studiebijeenkomsten: vanaf aanstaande maandag geven we jouw studiebijeenkomsten online!

Dag en tijdstip

Jouw online studiebijeenkomst wordt gegeven op dezelfde datum en start op dezelfde tijd als aangegeven in het rooster in je online leeromgeving. De bijeenkomst duurt 2 uur in plaats van 4 uur. We registreren jouw online studiebijeenkomst als volledig wanneer je de hele twee uur aanwezig bent. De studiebijeenkomst wordt dan op ‘groen gezet’ in je dashboard. De laatste twee uur kun je uiteraard zelfstandig aan jouw studie werken. Ook staan onze docenten vijf dagen per week voor jou klaar om je te helpen. Plan een afspraak in via jouw dashboard om al jouw individuele vragen te bespreken.

Let op! Kun je niet aanwezig zijn? Dan moet je de studiebijeenkomst op een later moment inhalen. Meld jezelf ruim op tijd af via je Studiecoach.

Wat heb je nodig?

 • Een laptop met goede internetverbinding ( bij voorkeur kabelinternet)
 • Een koptelefoon of oortjes
 • Zorg dat je in een rustige ruimte zit. Zitten er meerdere mensen in deze ruimte? Hou dan voldoende afstand!
 • Het programma Zoom. Je kunt dit programma hier downloaden en installeren.

Hoe werkt het?

 • Op jouw dashboard staat bij ‘rooster studiebijeenkomsten’ een link naar het programma Zoom. Via dit programma volg je de online studiebijeenkomst.
 • Je klikt op de Zoom link, opent het programma en komt vanzelf in de les terecht met die mensen met wie je normaal gesproken ook les hebt.
 • De docent geeft jullie een interactieve les; niet alleen maar kijken en luisteren dus, maar echt meedoen!

Over de studiebijeenkomsten na 28 april houden we je op de hoogte. Spring Instituut zal ook per e-mail jouw werkgever informeren.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je Studiecoach.

 • Coop studenten volgen geen online studiebijeenkomsten. Zij ontvangen een vervangende opdracht.
 • MCB Nederland krijgt de studiebijeenkomsten via Teams i.p.v. Zoom.
 • Na 28 april kijken we verder hoe de studiebijeenkomsten ingevuld gaan worden.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Wij gebruiken cookies voor doeleinden die staan beschreven in onze privacyverklaring & algemene voorwaarden

Bekijk hier ons concept in vijf minuten.