interactieve werkvormen

Interactieve werkvormen voor online onderwijs

Veel docenten hebben ervaring met welke werkvormen zij kunnen inzetten bij face-to-face lessen. Maar hoe zit dat met online onderwijs? Hoe maak je online onderwijs interactief en voorkom je dat alleen jij aan het woord bent? In deze blog deelt onderwijskundig ontwikkelaar Joshi Verschuren vier interactieve werkvormen met je, om zo ook bij online onderwijs studenten betrokken te houden.

Joshi Spring Instituut

Werkvorm 1: Thumbs up

Herken je dat, dat je een vraag stelt en het steeds dezelfde student is die antwoord geeft? Tijdens een online les wil je dat voorkomen. Een manier om alle studenten te activeren en betrekken, is door het gebruik van stellingen. Laat de studenten op jouw teken reageren op een stelling door voor de camera hun duim op te steken of naar beneden te doen. Op deze manier zie je als docent direct wie er actief meedoen en wie niet. Iedereen wordt aangezet tot het maken van een keuze. Stellingen zijn daarnaast een mooie aanleiding voor een verdiepend gesprek met elkaar.

Werkvorm 2: Quiz

Een quiz is een veelgebruikte werkvorm, zowel offline als online. Je kunt deze werkvorm inzetten voor verschillende doelen. Eén van de doelen is het ophalen van de voorkennis van studenten. Daarnaast kan een quiz ingezet worden om de motivatie te verhogen of om te gebruiken als energizer.

Afhankelijk van het doel en de doelgroep, kies je hier een geschikte tool voor. Zo is een quiz via de online tool Kahoot geschikt om in te zetten als energizer. De felle kleurtjes, geluiden en tijdsdruk zorgen voor een competitief element. Een tool als Socrative heeft minder afleidende elementen en is daarom meer geschikt wanneer je op een rustige manier de kennis van de studenten wil meten.

Werkvorm 3: Denken-delen-uitwisselen

Bij deze werkvorm leren studenten samen met hun medestudenten. Je geeft de studenten een opdracht mee. De studenten denken eerst zelf na over de mogelijke uitkomst, vervolgens delen ze hun bevindingen met elkaar.

Je wil hierbij niet dat iedereen door elkaar praat tijdens de online les. In veel online tools zoals Microsoft Teams en Zoom kun je dit voorkomen door de groep te verdelen over break-out rooms; hier kunnen de studenten in kleine groepjes overleggen. Na een afgesproken tijd komen alle studenten uit de verschillende break-out rooms weer bij elkaar. Het is dan tijd om gezamenlijk te bespreken hoe de opdracht is uitgewerkt door de verschillende groepjes. Dit kun je doen door bijvoorbeeld per groepje één student hun uitwerking te laten toelichten.

Werkvorm 4: Escape the classroom

In deze werkvorm deel je de groep op in teams. Ieder team moet binnen de tijd proberen de eindcode te kraken om zo te ‘ontsnappen’ uit de online les. Ieder team krijgt een opdracht mee. Denk hierbij aan raadsels, quizvragen, kruiswoordpuzzels of rekensommen. Per deelvraag moet het team op zoek naar een antwoord.

In een tool als Google Forms maak je als docent een formulier aan. Ieder team vult de antwoorden op de deelopdrachten hier in. Bij een goed antwoord, ontvangt het team automatisch feedback met een aanwijzing voor de volgende deelopdracht. Als docent kun je online precies zien welke antwoorden er worden ingezonden.

Heeft een team de eindcode gekraakt binnen de tijd? Dan is dat team ontsnapt. Is de afgesproken tijd verlopen? Dan keren de studenten in de break-out room automatisch terug naar de gemeenschappelijk les. De docent koppelt de opdracht hier terug.

Heb je vragen over online onderwijs of ben je benieuwd wat wij hierin voor jouw organisatie kunnen betekenen? Spring Instituut heeft meer dan tien jaar ervaring binnen flexibel online onderwijs, we helpen je dan ook graag verder. Je kunt ons bereiken via communicatie@springinstituut.nl, we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Wij gebruiken cookies voor doeleinden die staan beschreven in onze privacyverklaring & algemene voorwaarden

Bekijk hier ons concept in vijf minuten.